ทัวร์เกาหลี Archive

 • เขานัมซานเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล หรือ Seoul Tower ซึ่งการที่ Seoul Tower ตั้งอยู่บนเขานั้น ทำให้ไม่มีอะไรไปบังทัศนียภาพจากบนหอคอย ทำให้เราสามารถมองวิวเมืองโซลได้กว้างไกล...

  เขานัมซาน

  เขานัมซานเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล หรือ Seoul Tower ซึ่งการที่ Seoul Tower ตั้งอยู่บนเขานั้น ทำให้ไม่มีอะไรไปบังทัศนียภาพจากบนหอคอย ทำให้เราสามารถมองวิวเมืองโซลได้กว้างไกล...

  Continue Reading...

 • ป้อมฮวาซองสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองซูวอนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ด้วยที่ว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี้ ความยาวของกำแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมนี้ถูกสร้างล้อมรอบเมืองซูวอน...

  มรดกโลกป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

  ป้อมฮวาซองสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองซูวอนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ด้วยที่ว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี้ ความยาวของกำแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมนี้ถูกสร้างล้อมรอบเมืองซูวอน...

  Continue Reading...

 • หอคอยนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “นัมซันทาวเวอร์” เพราะหอคอยตั้งอยู่บนภูเขานัมซานซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิว ทิวทัศน์ของกรุงโซล โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนนั้น จะเห็นสภาพบ้านเมืองของกรุงโซล...

  หอคอยกรุง โซล ( Seoul Tower )

  หอคอยนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “นัมซันทาวเวอร์” เพราะหอคอยตั้งอยู่บนภูเขานัมซานซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิว ทิวทัศน์ของกรุงโซล โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนนั้น จะเห็นสภาพบ้านเมืองของกรุงโซล...

  Continue Reading...

 • คลองชองกเยชอน(ฮันกึล: 청계천) เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล...

  คลองชองกเยชอน คลองสะอาด และสวยงาม กลางกรุงโซล

  คลองชองกเยชอน(ฮันกึล: 청계천) เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล...

  Continue Reading...

 • องค์การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) เชิญร่วม “การแข่งขันจักรยานนานาชาติที่เชจู 2010” (2010 Jeju International Bike...

  เชิญร่วมการแข่งขัน “จักรยานนานาชาติ 2010 ที่เกาะเชจู” เกาหลี 27-28 มี.ค.2553

  องค์การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) เชิญร่วม “การแข่งขันจักรยานนานาชาติที่เชจู 2010” (2010 Jeju International Bike...

  Continue Reading...

 • มาที่กิมจิแลนด์เพื่อมาสัมผัสความเป็นกิมจิอย่างถึงกึ๋น อ๊ะ สัมผัสทำไมหนะเหรอ ก็กิมจิเป็นเครื่องเคียงที่เราจะต้องเจอมันทุกมื้อที่เกาหลีหนะสิ ถ้าเจอกันบ่อยขนาดนั้นมาดูกันว่าที่กิมจิแลนด์ หรือ ดินแดนแห่งกิมจิจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้าง วัตถุดิบในการทำกิมจิโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผักกาดขาว, หัวผักกาด, กระเทียม,...

  ทำกิมจิด้วยตัวเองที่ กิมจิแลนด์ ( Kimchi Land )

  มาที่กิมจิแลนด์เพื่อมาสัมผัสความเป็นกิมจิอย่างถึงกึ๋น อ๊ะ สัมผัสทำไมหนะเหรอ ก็กิมจิเป็นเครื่องเคียงที่เราจะต้องเจอมันทุกมื้อที่เกาหลีหนะสิ ถ้าเจอกันบ่อยขนาดนั้นมาดูกันว่าที่กิมจิแลนด์ หรือ ดินแดนแห่งกิมจิจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้าง วัตถุดิบในการทำกิมจิโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผักกาดขาว, หัวผักกาด, กระเทียม,...

  Continue Reading...

 • วัดบงอึนซา เป็นพุทธศาสนสถานใน กังนัมกู ในโซล ประเทศเกาหลีใต้ วัดบงอึนซาถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในสมัยกษัตริย์วอนซุง โดยพระที่ชื่อว่า ยอน...

  วัดพงฮึนซา ( Bongeunsa )

  วัดบงอึนซา เป็นพุทธศาสนสถานใน กังนัมกู ในโซล ประเทศเกาหลีใต้ วัดบงอึนซาถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในสมัยกษัตริย์วอนซุง โดยพระที่ชื่อว่า ยอน...

  Continue Reading...

 • พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณท์พื้นบ้านพระราชวังเคียงบ๊อกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์ บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย600ปีก่อนเยี่ยมชมท้องพระโรงพลับพลากลางน้ำ ภายในพระราชวังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีในอดีต ตลอดจนผ่านชม ทำเนียบและบ้านประธานาธิบดีคนปัจจุบัน...

  พระราชวังเคียงบ๊อก

  พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณท์พื้นบ้านพระราชวังเคียงบ๊อกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์ บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย600ปีก่อนเยี่ยมชมท้องพระโรงพลับพลากลางน้ำ ภายในพระราชวังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีในอดีต ตลอดจนผ่านชม ทำเนียบและบ้านประธานาธิบดีคนปัจจุบัน...

  Continue Reading...

 • พิพิธภัณฑ์ เทดดี้แบร์ สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เทดดี้ แบร์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1902 มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน...

  พิพิธภัณฑ์ เทดดี้แบร์ (Teddy Bear Museum)

  พิพิธภัณฑ์ เทดดี้แบร์ สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เทดดี้ แบร์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1902 มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน...

  Continue Reading...

 • พระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน (1454-1488) ซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจองแต่ในยุคสมัยของกษัตริย์องค์ต่อมาได้ใช้เป็นพระราชวังหลัก โดยเฉพาะในยุคของกษัตริย์โกจองซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอนทรงประทับที่พระราชวังนี้แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี...

  พระราชวังถ็อกซูกุง

  พระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน (1454-1488) ซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจองแต่ในยุคสมัยของกษัตริย์องค์ต่อมาได้ใช้เป็นพระราชวังหลัก โดยเฉพาะในยุคของกษัตริย์โกจองซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอนทรงประทับที่พระราชวังนี้แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี...

  Continue Reading...

ทัวร์เกาหลีคุณภาพ