เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพูซาน 2010

นาง วู เบียง-ฮี (Woo, Byong-Hee)  ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี-อสท.เกาหลี(Korea Tourism Organization) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพูซาน ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 1996 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่  7-15  ตุลาคม 2553

ภาพยนตร์ที่นำมาฉายในเทศกาลครั้งนี้ แบ่งเป็น เวิล์ด พรีเม