เทศกาล กิมจิ 2010 เมืองควางจู

นางวู เบียง ฮี ผู้อำนวยการ (Mrs.Woo,Byong-hee) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เทศกาล กิมจิ 2010 ที่เมืองควางจู ประเทศเกาหลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2553 เมืองควางจู เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารและผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยในงานนี้จะมี