การเจรจาธุรกิจระหว่างโรงแรม และบริษัทนำเที่ยว ตลาดเกาหลี

20

เศรษฐพันธ์ พุทธานี ผู้อำนวยการ สมาคมโรงแรมไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับตัวแทนจากโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมงาน การเจรจาธุรกิจระหว่างโรงแรม และบริษัทนำเที่ยว ตลาดเกาหลี ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้-ไทย

 

ที่มา : ryt9.com