ทัวร์เกาหลีไฮไลต์ประจำเดือน
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อค 5วัน 3คืน สายการบินการบินไทย เจจูแอร์ ทีเวย์
ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900  บาท
ทัวร์เกาหลี นำท่านเดินทาง เยือนหมู่บ้านฝรั่งเศสถิ่นเจ้าชายน้อยกันที่ Petite France สู่ เกาะนามิ สนุกสนานกับการปั่นจักรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ ชมโรงถ่ายละครเมืองยงอิน สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย ชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 ช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน สู่ สมุนไพรโสมเกาหลี ชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน พระราชวังเคียงบ็อค ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านชม คลองชองเกชอน ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง ชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส สู่ TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเิดินทาง :
พ.ย.60 22-26 , 30 พ.ย.-4 ธ.ค.
ทัวร์เกาหลี คลองอาร่า สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซล ทาวเวอร์ 5วัน 3คืน สายการบินการบินไทย เจจูแอร์ ทีเวย์
ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900  บาท
ทัวร์เกาหลี นำท่านเดินทางสู่ คลองอาร่า สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ โรงงานสาหร่าย เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย ชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 ช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน สู่ สมุนไพรโสมเกาหลี ชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน พระราชวังเคียงบ็อค ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ชม คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด สู่ TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเิดินทาง :
พ.ย.60 22-26 , 23-27 , 30 พ.ย.-4 ธ.ค.
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดวาวูจองซา 5วัน 3คืน สายการบินการบินไทย เจจูแอร์ ทีเวย์
ราคาเริ่มต้นเพียง : 18,555  บาท
ทัวร์เกาหลี นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา TEDDY BEAR MUSEUM ชม วัดวาวูจองซา สู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน สู่ สมุนไพรโสมเกาหลี ชม พระราชวังเคียงบ็อค โซล ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู สู่ TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเิดินทาง :
พ.ย.60 22-26 , 30 พ.ย.-4 ธ.ค.
ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
ราคาเริ่มต้นเพียง : 16,899  บาท
ทัวร์เกาหลี นำท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สู่ สกีรีสอร์ท The Garden of Morning Calm ไร่สตรอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสม ชม โซลทาวเวอร์ Cosmetic Shop ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง สู่ พระราชวังถ๊อกซูกุง ชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเิดินทาง :
ม.ค.61 10-13 , 11-14 , 20-23 , 25-28
ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ ลานสกี 5วัน 3คืน สายการบินจิน แอร์
ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900  บาท
ทัวร์เกาหลี นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ ลานสกี ไร่สตรอเบอรี่ เอเวอร์แลนด์ ชม น้ำมันสนเข็มแดง ชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง เดินทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ชมศูนย์โสม สู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตลาดเมียงดง ไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย แวะชม Seoullo 7017 จองได้แล้ววันนีี้
กำหนดการเิดินทาง :
ธ.ค.60 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 16-20 , 30 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61
ม.ค.61 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 , 31 ม.ค.-4 ก.พ. , 1-5 , 3-7 , 5-9 , 7-11 , 9-13 , 11-15 , 13-17 , 17-21 , 19-23
ก.พ.61 23-27 , 25 ก.พ.-1 มี.ค. , 27 ก.พ.-3 มี.ค. , 1-5 , 3-7 , 5-9 , 7-11 , 9-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25
Read More...
บันเทิงเกาหลี
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ